Fire Ball - Protipožiarna guľa | Logman Považan

Fire Ball - Protipožiarna guľa

Nie je nič horšie ako, keď človek stojí tvárou v tvár nešťastiu a strachom je paralyzovaný.

Presne pre tento prípad vám chceme predstaviť automatický hasiaci prístroj, ktorý skoro všetko v čase požiaru zvládne za vás. Veľmi jednoduchá manipulácia a veľmi vysoká účinnosť. Týmto sa vyznačuje Fire ball, ktorý dokážu v čase nešťastia použiť aj deti.

Fire ball je vlastne guľa o priemere 14,7cm, je pokrytá vznietivou vrstvou, ktorá pri požiari zapáli zabudovaný pyronáboj a tým aktivuje guľu.

Pri výbuchu pyronáboja sa vonkajšie puzdro rozpadá na drobné úlomky a vnútri obsiahnutá, oheň potláčajúca prášková zmes, sa rozprašuje a vytvára blokujúci oblak nad ohniskom požiaru. Následkom toho sa požiar likviduje v priebehu niekoľkých sekúnd bez zásahu človeka. Aktivácia zariadenia je úplne bezpečná pre okolie.

Pri samoaktivácii zároveň vydáva hlasný zvuk, ako okamžité varovanie čiže požiarny poplach. Jedno zariadenie chráni priestor o rozlohe približne 3 m3. Pri rozprášení hasiaceho prostriedku je zaručené úplné bezpečie osôb, majetku a životného prostredia.

Fire ball preukázal vysokú efektívnosť pri likvidácii ohnísk vznietených v obytných miestnostiach, priemyselných objektoch, pri vznietení elektrického zariadenia pod vysokým napätím, na stavebných a vojenských objektoch, v nákladných a osobných dopravných prostriedkoch, záhradných chatách alebo v lodnej doprave.

Použitie je veľmi jednoduché a bezpečné. Stačí FIRE BALL vhodiť, alebo pokotúľať z dostatočnej vzdialenosti priamo do ohňa a on už sa o všetko postará. Manipuláciu s ním zvládne naozaj každý. Človek zostáva v bezpečnej vzdialenosti, ale má nepretržitý dohľad nad situáciou.

Tento jednoducho ovládateľný hasiaci prístroj nájdete u nás samostatne alebo vo výhodných balíkoch.

 

http://logman-povazan.com/sk/detail/fire-ball-automaticke-hasiace-zariadenie

http://logman-povazan.com/sk/stranka/vyhodne-balikySídlo/residence

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Pánska 9,

811 01, Bratislava

Slovak Republic

Prevádzka/Manufacturing plant

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Považské Podhradie 288,

017 04, Považská Bystrica

Slovenská republika

Kontakty/Contacts

Sekretariát/Secretariat
Mob: +421 911540060
Tel: +421 42 426664-5
post@logman-povazan.com

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS

&POP UP OKIENKO

pop up popis