Kódex správania | Logman Považan

Kódex správania

Náš biznis budujeme na dôvere a integrite

Logman-Považan je známy ako spoločnosť, ktorej môže človek dôverovať, na ktorú sa môže spoľahnúť a ktorá podniká náležitým a etickým spôsobom.

Sme inovatívni v našej ambícii prekonávať očakávania

Spoločnosť Logman-Považan musí udávať trendy vo všetkých podnikateľských záležitostiach, vrátane dodržiavania pravidiel.

Ceníme si trvalo udržateľné výsledky

Logman-Považan dosahuje trvalo udržateľné finančné výsledky a zároveň poskytuje svojim zamestnancom zdravé a bezpečné pracovné prostredie a atraktívne pracovisko. Naše výrobky vyrábame vo vhodných sociálnych a environmentálnych podmienkach a angažujeme sa v dialógu so zainteresovanými stranami, aby sme pochopili ich očakávania. Spoločnosť Logman-Považan verí v rovnováhu finančných, environmentálnych a sociálnych výsledkov. 

 

Všetci sme veľvyslancami spoločnosti Logman-Považan

Sme hrdí na udržateľnosť našich riešení a rovnako dôležitá je pre nás udržateľnosť nášho správania. Názov Logman-Považan sa musí vždy spájať s dodržiavaním ľudských práv, riadnymi pracovnými podmienkami a sociálnymi a environmentálnymi záležitosťami. Naše rozhodnutia a činy musia odrážať skutočnosť, že spoločnosť Logman-Považan neustále pracuje na zlepšovaní našej výroby, produktov a služieb v prospech našich zákazníkov, ostatných zainteresovaných strán a životného prostredia.

Bez ohľadu na to, kde v rámci skupiny pracujete, ste veľvyslancom spoločnosti Logman-Považan. Preto očakávame, že sa budete správať profesionálne a rešpektovať ostatných ľudí a kultúry. Ak ste manažérom, musíte byť pre svojich zamestnancov dobrým príkladom a pomáhať im, aby boli lojálni k hodnotám a politike spoločnosti Logman-Považan.

Naši zamestnanci každý jeden deň zažívajú situácie, pri ktorých musia robiť rozhodnutia dôležité pre povesť a podnikanie spoločnosti Logman-Považan. Vieme, že v prevažnej väčšine týchto situácií naši zamestnanci konajú správne. Avšak môžu sa objaviť problematické situácie, v ktorých je ťažké posúdiť, aké by malo byť správne rozhodnutie.

Tento kódex správania popisuje etické usmernenia spoločnosti Logman-Považan. Príručka Vás podporí, aby ste sa správali podľa  hodnôt a politiky. Týmto spôsobom zabezpečíte, že spoločnosť Logman-Považan stojí za vašimi rozhodnutiami.Sídlo/residence

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Pánska 9,

811 01, Bratislava

Slovak Republic

Prevádzka/Manufacturing plant

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Považské Podhradie 288,

017 04, Považská Bystrica

Slovenská republika

Kontakty/Contacts

Sekretariát/Secretariat
Mob: +421 911540060
Tel: +421 42 426664-5
post@logman-povazan.com

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS

&POP UP OKIENKO

pop up popis