Zodpovedné získavanie surovín | Logman Považan

Zodpovedné získavanie surovín

Suroviny a súvisiace výrobné procesy sú stredobodom dodávateľského reťazca skupiny a jej environmentálnej stopy.

Logman Považan sa ich preto snaží neustále premieňať.

V Logman Považan je naším cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné a plne sledovateľné zdroje surovín.

Produkty vyvinuté spoločnosťou Logman Považan sú výsledkom výnimočného a technickej zručnosti.

Sú navrhnuté a vyrobené z jedinečných materiálov a podliehajú prísnym kontrolám kvality, aby sa zabezpečila ich odolnosť a udržateľnosť.

Logman Považan si plne uvedomuje vzájomný vzťah medzi prírodnými zdrojmi a environmentálnymi dopadmi svojej činnosti.

Za týmto účelom Logman Považan zaviedol štandardy zásobovania zamerané na dodávateľov.

Tie, ktoré sú pravidelne aktualizované, poskytujú základ pre zabezpečenie súladu dodávateľských postupov so sociálnymi a environmentálnymi kritériami.

 

 

Logman Považan si kladie za cieľ využiť inovácie s cieľom zaviesť trvalo udržateľné získavanie zdrojov a výrobu, ktoré sú plne v súlade s normami. 

Logman Považan má za cieľ dosiahnuť plnú sledovateľnosť svojich kľúčových surovín.

Logman Považan sa snaží predchádzať incidentom alebo stavom, ktoré by mohli mať za následok porušenie zákona.

Logman Považan vyžaduje legálne a etické získavanie materiálov v našom dodávateľskom reťazci.

Logman Považan vyžaduje od svojich dodávateľov, aby vykonali náležitú starostlivosť vo svojich dodávateľských reťazcoch, aby pochopili a nahlásili obsah svojich dielov dodávaných spoločnosti Logman Považan.

Očakávame, že dodávatelia budú nakupovať zodpovedne a zabezpečia, že materiály použité v našich produktoch nebudú priamo alebo nepriamo prispievať k financovaniu konfliktov alebo porušovania ľudských práv.

Logman Považan vyžaduje, aby dodávatelia vykonávali povinnú starostlivosť o zdroji a spotrebiteľskom reťazci ich surovín v súlade so všetkými platnými zákonmi.

 Sídlo/residence

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Pánska 9,

811 01, Bratislava

Slovak Republic

Prevádzka/Manufacturing plant

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Považské Podhradie 288,

017 04, Považská Bystrica

Slovenská republika

Kontakty/Contacts

Sekretariát/Secretariat
Mob: +421 911540060
Tel: +421 42 426664-5
post@logman-povazan.com

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS

&POP UP OKIENKO

pop up popis