SAQ | Logman Považan

SAQ

Celosvetovo uznávaný štandard udržateľnosti pre automobilový priemysel

SAQ, ktorý využívajú globálni výrobcovia OEM spolu s mnohými automobilovými spoločnosťami 1. a 2. úrovne, je celosvetovo použiteľný pre všetkých dodávateľov v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu vrátane zásobovania, výroby, logistiky, montáže alebo maloobchodu.

SAQ je v súlade s globálnymi zásadami udržateľnosti v automobilovom priemysle a zameriava sa na zvýšenie výkonnosti v oblasti udržateľnosti v dodávateľskom reťazci prostredníctvom hodnotenia politiky a praxe v oblasti ľudských práv a environmentálnej udržateľnosti, zdravia a bezpečnosti, podnikateľskej etiky a dodržiavania predpisov a zodpovedného riadenia dodávateľov.

Politika v oblasti ľudských práv a slobôd
Kódex správania
Zásady obchodnej etiky
Politika zdravia a bezpečnosti
Kódex správania dodávateľa
Zodpovedné získavanie surovín


Sídlo/residence

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Pánska 9,

811 01, Bratislava

Slovak Republic

Prevádzka/Manufacturing plant

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Považské Podhradie 288,

017 04, Považská Bystrica

Slovenská republika

Kontakty/Contacts

Sekretariát/Secretariat
Mob: +421 911540060
Tel: +421 42 426664-5
post@logman-povazan.com

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS

&POP UP OKIENKO

pop up popis