Certifikáty | Logman Považan

Certifikáty

HOMOLOGIZÁCIE - typové schválenia

Základným pravidlom pre našu spoločnosť je dbať na legislatívne požiadavky zákazníkov a krajín, kde sa náše trojuholníky nachádzajú. Jednou z dôležitých osvedčení o zhodnosti je homologizácia produktu. 

Udelenie homologizácie bolo v jednom z najpoctivejších certifikačných autorít a to v E8 v Českej Republike. Tam sme na výstražný trojuholník MICRO obdržali homologizačné číslo E8 27R 030612.

Tu si môžete stiahnúť homologizáciu E8 27R 030612 

Okrem toho sme vlastníkom výstražného trojuholníka s homologizačným číslom E8 27R 030512.

Tu si môžete stiahnúť homologizáciu E8 27R 030512

Skušobný ústav EZÚ Praha je povinný pravidelne v ročných intervaloch kontrolovať kvalitu daných výrobkov na základe ktorých vystavuje protokol o zhodnosti.   

 

CERTIFIKÁTY IATF, ISO

Pre nás ako dodávateľa plastových dielov pre automobilový priemysel, je veľmi dôležité vlastniť certifikáty dokazujúce zhodnosť výroby. Preto vlastníme a pravidelne v rámci dohľadových auditov dokazujeme zhodnosť požiadaviek IATF 16949: 2016 , ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015. 

 

SUSTAINABILITY REPORT za rok 2019

Sustainability report tzv. report udržateľnosti organizácie/spoločnosti v ekonomických, environmentálnych a sociálnych vplyvoch ovplyvňujúce každodenný chod spoločnosti. Reportom taktiež prezentuje spoločnosť svoje hodnoty a demonštruje viazanosť medzi dohodnutou stratégiou a udržateľnosťou voči globálnemu trhu. 

Report napomáha spoločnosti merať, rozumieť a komunikovať ich ekonomické, environmentálne, sociálne a zákonné účinnosti a tým nastaviť ciele a s väčšou efektnosťou manažovať zmeny. Je to kľúčová platforma pre komunikáciu účinnosti, či už pozitívne alebo negatívne. 

Udržateľnosť report k stiahnutiu stiahnúť

Sustainability report ENG download 

Code of Conduct ENG download 

Environmentálna politika download 

Interná dokumentácia spoločnosti 

  • Politika Informačnej bezpečnosti 
  • Pracovný poriadok spoločnosti 


Sídlo/residence

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Pánska 9,

811 01, Bratislava

Slovak Republic

Prevádzka/Manufacturing plant

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Považské Podhradie 288,

017 04, Považská Bystrica

Slovenská republika

Kontakty/Contacts

Sekretariát/Secretariat
Mob: +421 911540060
Tel: +421 42 426664-5
post@logman-povazan.com

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS

&POP UP OKIENKO

pop up popis