Výsledky vo veternom tuneli na jednotku! | Logman Považan

Výsledky vo veternom tuneli na jednotku!

Všetky produkty, ktoré sa predávajú v rámci EÚ musia spĺňať určité požiadavky. Cieľom je udržanie kvality produktov na Európskom trhu a dať zákazníkom len produkty, ktoré sú nezávadné a hlavne bezpečné. Jedná sa nielen o produkty vyrobené v EÚ, ale aj o produkty vyrobené mimo EÚ.  

Výstražný trojuholník, ako bezpečnostný prvok musí spĺňať veľmi komplikované testy v rámci normy ECE 27R.

Jedným z najdôležitejších testov je stabilita vo vetre. Test prebieha vo veternom tuneli, kde musí trojuholník odolať tlaku vetra o sile 180Pa tj. 60km/h a vydržať stabilne stáť po dobu 3 minút. 

Logman-Považan výstražný trojuholník E8 27R 030612 pevne odoláva náporu vetra 180Pa po dobu troch minút, ako je možné vidieť aj na videu. Týmto teda, ako aj ostatné požiadavky v rámci normy, náš trojuholník spĺňa a je odsúhlaseným produktom bezpečným pre predaj nielen v EÚ ale na celom svete! 

To sa žiaľ nedá povedať o ostatných produktoch vyrobených hlavne v ázijských krajinách z veľmi lacných materiálov. Tieto nespĺňajú dôležité požiadavky, čím sú nebezpečným produktom ohrozujúcim zdravie a životy účastníkov cestnej premávky! 

Preto je kvalita produktov veľmi dôležitá a mala by byť stredobodom pozornosti nielen zodpovedných orgánov krajín EÚ, ale aj samotných koncových užívateľov. 

Ak sa video nespustí, prosím kliknite na tento odkaz alebo priamo na video

 



Sídlo/residence

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Pánska 9,

811 01, Bratislava

Slovak Republic

Prevádzka/Manufacturing plant

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Považské Podhradie 288,

017 04, Považská Bystrica

Slovenská republika

Kontakty/Contacts

Sekretariát/Secretariat
Mob: +421 911540060
Tel: +421 42 426664-5
post@logman-povazan.com

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS

&POP UP OKIENKO

pop up popis