Automatický hasiaci prístroj Fire-ball | Logman Považan

Automatický hasiaci prístroj Fire-ball

0107C
  Popis
0 / 5    hodnotenia (0)
Tlačiť

Protipožiarna guľa je najjednoduchšie a najefektívnejšie automatické hasiace zariadenie, ktorým môžete znížiť riziko vzniku požiaru a zároveň vzniknutému požiaru účinne čeliť.

Triedy požiaru: A, B, C, E;

Objem hasiacej látky: 1,3 kg;

So stojanom; vhodné do obytných miestností, priemyselných objektov, pri vznietení elektrického zariadenia pod vysokým napätím.

Čo s ním môžeme hasiť?

Je určený ako základný hasiaci prostriedok na hasenie požiaru tvrdých horľavých látok triedy A, kvapalných horľavých materiálov triedy B, požiarov vyvolaných horľavými plynmi triedy C, a tiež elektrických zariadení pod napätím. Zariadenie v sebe spája vlastnosti ručných hasiacich prístrojov a automatických systémov. Puzdro je vyrobené z bezpečnostného penového plastu a z vonkajšej strany je pokryté zápalnou zmesou, ktorá pri vznietení uvádza do činnosti slabý pyronáboj zabudovaný do hornej časti vonkajšieho guľového puzdra. Pri výbuchu pyronáboja sa vonkajšie puzdro rozpadá na drobné úlomky a vnútri obsiahnutá, oheň potláčajúca prášková zmes, sa rozprašuje a vytvára blokujúci oblak nad ohniskom požiaru. Následkom toho sa požiar likviduje v priebehu niekoľkých sekúnd bez zásahu človeka. Aktivácia zariadenia je úplne bezpečná pre okolie. V prípade požiaru dôjde pri kontakte s otvoreným ohňom k samoaktivácii zariadenia. Pri tej zároveň vydáva hlasný zvuk, ako okamžité varovanie a požiarny poplach. Jedno zariadenie chráni priestor o rozlohe približne 3 m3. Pri rozprášení hasiaceho prostriedku je zaručené úplné bezpečie osôb, majetku a životného prostredia.

Kde všade je možné FIRE BALL použiť?

Zariadenie preukázalo vysokú efektívnosť pri likvidácii ohnísk vznietených v obytných miestnostiach, priemyselných objektoch, pri vznietení elektrického zariadenia pod vysokým napätím, na stavebných a vojenských objektoch, v nákladných a osobných dopravných prostriedkoch, záhradných chatách alebo v lodnej doprave. Balenie obsahuje automatický hasiaci prostriedok s držiakom pre jednoduché uchytenie a skrutky s hmoždinkami.

Ako FIRE BALL použiť?

Použitie je veľmi jednoduché a bezpečné. Stačí FIRE BALL vhodiť, alebo pokotúľať z dostatočnej vzdialenosti priamo do ohňa a on už sa o všetko postará. Manipuláciu s ním zvládne naozaj každý (v prípade nutnosti aj deti a seniori). Človek zostáva v bezpečnej vzdialenosti, ale má nepretržitý dohľad nad situáciou. Je šetrný k životnému prostrediu, k vášmu zdraviu a nepoškodí ani hasené predmety.

Garantovaná použiteľnosť je 5 rokov.

Doba činnosti je 3 až 10 sekúnd.

Naša cena s DPH:
34.00 EUR
Nasledujúci produkt
Predchádzajúci produkt


Sídlo/residence

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Pánska 9,

811 01, Bratislava

Slovak Republic

Prevádzka/Manufacturing plant

LOGMAN-POVAŽAN a.s.

Považské Podhradie 288,

017 04, Považská Bystrica

Slovenská republika

Kontakty/Contacts

Sekretariát/Secretariat
Mob: +421 911540060
Tel: +421 42 426664-5
post@logman-povazan.com

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS

&POP UP OKIENKO

pop up popis